Jesteś tu: O nas / Cele i działania

Cele i działania

Podstawowym celem działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej jest wspieranie rozwoju turystyki w Wielkopolsce. Wierzymy w to, że nasz region nie tylko jest bardzo atrakcyjny turystycznie, ale też posiada ogromny potencjał, aby turystyka była ważną dziedziną gospodarki. Staramy się jednocześnie myśleć globalnie i lokalnie – budując wizerunek Wielkopolski, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, a jednocześnie aktywnie wspierając naszych członków.

Cel ten realizujemy w pięciu podstawowych obszarach:

Cele i działania

Promocja

Poprzez szeroki wachlarz działań promocyjnych budujemy atrakcyjny i spójny wizerunek Wielkopolski. Zarządzamy marką regionalną, która z jednej strony jest tworzona oddolnie przez wszystkie atrakcje regionu, a z drugiej strony wpisuje się turystyczną markę Polski.

Cele i działania

Integracja

Nasze stowarzyszenie jest naturalną platformą do współdziałania na rzecz turystki, która integruje samorządy, przedsiębiorców, jak i inne organizacje działające na rynku. Dzięki ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy przepływ wiedzy i możliwość przekucia teorii w praktykę. Staramy się tworzyć warunki do dyskusji, burzy mózgów i zacieśniania kontaktów przedstawicieli branży.

Cele i działania

Kreacja

Silny turystycznie region potrzebuje rozpoznawalnych produktów turystycznych. Dlatego też intensywnie działamy przy budowaniu flagowych marek Wielkopolski, takich jak Wielka Pętla Wielkopolski i Szlak Piastowski, jak również mocno wspieramy rozwój już istniejących produktów, które mogą stać się wizytówkami regionu.

Cele i działania

Koordynacja

Dzięki współpracy w ramach Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej możliwa jest koordynacja różnych podmiotów, szersze spojrzenie na rozwój turystyki i działania transgraniczne. Wspólne i skoordynowane akcje pozwalają wykorzystać efekt synergii, dzięki któremu wspólna marka jest znacznie silniejsza, niż tylko suma jej składowych.

Cele i działania

Wsparcie

Wierzymy, że najcenniejszym zasobem są ludzie – zaangażowani i z entuzjazmem, dlatego też staramy się wspierać kadry w turystyce poprzez organizację szkoleń, wymianę wiedzy i wsparcie merytoryczne. Członkostwo w WOT to także możliwość udziału we wspólnych projektach, które są przez nas wspierane finansowo i organizacyjnie.