Jesteś tu: O nas / Korzyści z przystąpienia

Korzyści z przystąpienia

W jedności siła – to nasze motto. Przystąpienie do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej otwiera dostęp do szeregu nowych możliwości. Dla branży turystycznej to szansa na wzmocnienie swojej pozycji na rynku i pozyskanie nowych klientów, dla samorządów i lokalnych organizacji turystycznych możliwość rozwoju funkcji turystycznych w regionie i budowania lokalnej marki turystycznej w oparciu o silny wizerunek regionu. Dla wszystkich zaś nowe perspektywy wspólnych projektów i budowania sieci współpracy.

BENEFITY DLA CZŁONKÓW WOT

  • bezpośredni wpływ na kształtowanie marki turystycznej Wielkopolski
  • udział w kampaniach promocyjnych podejmowanych przez WOT
  • dostęp do bezpłatnej bazy wiedzy
  • networking
  • udział w projektach, realizowanych z wykorzystaniem zewnętrznych dofinansowań

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

  • promocja na stoisku WOT podczas targów turystycznych oraz imprez promocyjnych
  • Udział w wydarzeniach promocyjnych B2B, targach, spotkaniach branżowych
  • obecność oferty członków (wpisującej się w zaplanowaną tematykę) w kampaniach promocyjnych prowadzonych np. w prasie, z wykorzystaniem citylightów czy rowerów miejskich
  • prezentacja oferty regionu na ekranach w pociągach Kolei Wielkopolskich (preferencyjne warunki dla członków)
  • możliwość współpracy w projektach prowadzonych przez WOT w ramach pozyskiwanych funduszy z zewnątrz

PODRÓŻE STUDYJNE

  • przy ustalaniu programu wizyt studyjnych (np. dziennikarzy, blogerów, touroperatorów) preferujemy ofertę członków WOT
 •  
Korzyści z przystąpienia
 •  

MATERIAŁY PROMOCYJNE

  • oferta członków w wydawnictwach tematycznych opracowywanych przez WOT
  • dystrybucja materiałów promocyjnych podczas targów turystycznych oraz innych imprez promocyjnych
  • współpraca z regionalnymi certyfikowanymi centrami informacji turystycznej
   • dystrybucja materiałów promocyjnych
   • możliwość prezentacji oferty w ramach stoiska w Informacji Turystycznej PLOT na Starym Rynku w Poznaniu
  • możliwość otrzymania wydawnictw WOT

PROMOCJA W INTERNECIE

  • informacje o członkach WOT, ich działaniach i ofertach na stronach obsługiwanych przez WOT (wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl)
  • promocja w mediach społecznościowych WOT:
  • newsletter
  • mailing do mediów lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych

SZKOLENIA I WARSZTATY (DLA CENTRÓW IT i DLA CZŁONKÓW WOT)

  • wpływ na tematykę szkolenia przez zgłoszenie własnych propozycji
  • bezpłatny udział w szkoleniu
  • dostęp do materiałów szkoleniowych
Korzyści z przystąpienia

Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest otwarta na współpracę ze wszystkimi instytucjami i firmami, których celem jest rozwój i promocja turystyki w naszym regionie, jednak tylko członkostwo w WOT pozwala w pełni skorzystać z oferowanych przez nas benefitów. Więcej informacji o naszych działaniach można znaleźć w zakładce Projekty. Aby dowiedzieć się jak przystąpić do WOT, zapraszamy do działu Dołącz do nas.